curve

Az IMAGO
párkapcsolati coaching célja

Párkapcsolatban az örömteli időszakok mellet sokszor vannak próbatételek, kihívások is, amelyek konfliktusokhoz vezethetnek. Ezek nélkül is gyakori, hogy a kapcsolat elszürkül és a tűz egyre kevésbé lobog. A partnerek sokszor nem értik azt a változást, amely a kezdeti szeretetteljes kapcsolattól, a szürke megszokásig, esetleg kölcsönös szemrehányásig, vagy közömbösségig vezet. Úgy gondolják, hogy ez az időmúlás természetes velejárója, és bíznak abban, hogy valahogy majd megint minden jó lesz. A problémák önmaguktól azonban legtöbbször nem oldódnak meg, sőt gyakran még fokozódnak is.

Nem az idő, gyógyítja be a sebeket a kapcsolatokban, hanem az egymással való szeretetteljes, figyelmes és tudatos bánásmód. Hogy a sebek gyógyulhassanak, és a szeretet növekedhessen.

Dr. Bodóné Horváth Valéria
IMAGO párterapeuta, ECA képző mester coach

Az IMAGO párkapcsolati coaching speciális kommunikációs formájának köszönhetően egy egészen különleges lehetőséget biztosít a partneri kapcsolatokban élő embereknek megértőbben, beleérzőbben még jobban, vagy ismét közelebb kerülni egymáshoz. Segítségével felismerhetik, hogy rendelkeznek mindazzal, ami lehetővé teszi kapcsolatuk kiteljesedését, a boldog párkapcsolat megvalósítását.  Tudatosíthatják, hogy melyek azok a káros magatartás és kommunikációs mintáik, amelyek gátolják őket ebben, és megváltoztathatják azokat. Ez az egymást megbecsülő figyelmes kommunikáció az IMAGO dialógus, amely általam kísért, strukturált beszélgetési forma.

curve

Az IMAGO módszer

Az IMAGO módszer lényege, hogy megértsük a másik magatartásának hátterét, és bele tudjunk érezni érzelmi világába. Ugyanakkor saját magatartásunknak is jobban tudatában legyünk, és mélyebben megismerjük önmagunkat.

A módszert Dr. Harville Hendrix, felesége Helen Hunt és mások dolgoztak ki. Kiindulási alapja, hogy gyermekkori élményeink lényegesen befolyásolják későbbi párkapcsolatainkat, és a kapcsolatainkat más emberekhez is. Célja a legnagyobbrészt tudattalan tényezők és azok összefüggéseinek tudatosítása, és a partnerek közötti konstruktív, egymás megbecsülésén alapuló, figyelmes kommunikáció elsajátítása és használata, amivel mindketten felelősséget vállalnak kapcsolatukért.

A módszer kiindulási alapja az, hogy gyermekkori élményeink lényegesen befolyásolják későbbi párkapcsolatainkat, és a kapcsolatainkat más emberekhez is. Célja a legnagyobbrészt tudattalan tényezők és azok összefüggéseinek tudatosítása, és a partnerek közötti konstruktív, egymás megbecsülésén alapuló, figyelmes kommunikáció elsajátítása és használata, amivel mindketten felelősséget vállalnak kapcsolatukért.

curve

Az IMAGO fogalma

Az IMAGO (képmás, lélektani értelme: példakép, magatartási minta)
Imago ebben az értelemben egy olyan összetett kép, amelyet gyermekkorunkban alakítunk ki magunkban, és azoknak a személyeknek az összességét képezi le, akik gyermekkorunkban alapvetően befolyásoltak bennünket. A kép magában foglalja a személyek pozitív és negatív tulajdonságait egyaránt. Ezek elsősorban a szülők, de lehetnek a nagyszülők, testvérek vagy más fontos személyek is. Ez a – többnyire tudattalan – érzelmi kép életünk során viszonylag változatlan marad, és alapvetően befolyásolja a későbbiekben a más emberekhez való kapcsolatainkat, és párválasztásunkat is.

Párválasztásunk tehát nem véletlen. Ha felismerjük alapvető mozgató rugóit, esélyt adunk önmagunknak és partnerünknek a nehézségek leküzdésére és a kapcsolat kiteljesedésére.

curve

Kapcsolatfelvétel

Bővebb információkért vegye fel velem a kapcsolatot Telefonon.
+36 123 456 789 10
curve