curve

Másoddiplomás coach képzéseink a Soproni és a Debreceni Egyetemen

Az Európai Coaching Szövetség képzőintézete vagyunk. Immár 12 éve képzünk rendszerszemléletű coachokat Magyarországon.

Képzéseinket 2021-től kezdődően egyetemi keretek között másoddiplomás képzésként tartjuk a Soproni és a Debreceni Egyetemen. Képzéseink súlypontjai, a coaching iránti szolgáltatás utóbbi éveikben megjelenő, differenciált igényeknek megfelelően különbözőek. Ez lehetővé teszi a képzésre jelentkezők, egyéni érdeklődésének és hivatásbeli céljainak messzemenő figyelembevételét.

A gyakorlatorientált másoddiplomás képzések minőség színvonalát, a Soproni Egyetem Gazdasági Karának, illetve a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének egyetemi oktatói és magunk, az Európai Coaching Szövetség képző intézete, nemzetközi minősítésű és gyakorló coach képző szakemberei biztosítjuk.

Soproni Egyetem Gazdasági Kar

BUSINESS  COACH KÉPZÉS

A Business  Coach vállalkozók, vezetők, munkatársak és magánszemélyek kísérője egyéni és szervezeti céljaik elérésének útján. A képzés nagy hangsúlyt fektet a szervezeti folyamatok legújabb modelljeinek (New work, agilitás stb.) megismerésére és coaching folyamatokkal való integrálására, az egyéni vezetői és szevezeti coaching során. Segíti őket abban, hogy felismerjék a sikerblokádokat, felleljék és hasznosítsák a rendelkezésre álló sikerpotenciálokat. Munkájának alapja a coach humanisztikus emberképe, a coacholt személlyel vagy csoporttal kialakított bizalomteli együttműködése.

Előjelentkezés

Bővebb információk és jelentkezés a képzésre:

uni-sopron.hu
Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet

RENDSZERSZEMLÉLETŰ SZEMÉLYISÉGORIENTÁLT COACH KÉPZÉS

A képzés célja a rendszerszemléletű coaching és az alkalmazott pszichológiai ismeretek magas szintű elsajátítása. A képzést nagy hangsúlyt fektet a személyek és csoportok együttműködésének pszichológiai tényezőire és összefüggéseire. A résztvevők olyan személyiségorientált integratív cselekvési modellt sajátítanak el, amely lehetővé teszi számukra a komplex coaching helyzetekben való biztos eligazodást, és a képzés során elsajátított metodikai eszköztár szakszerű és hatékony használatát.

Előjelentkezés

Bővebb információk és jelentkezés a képzésre:

unideb.hu

Ami a képzéseinket kitünteti

  • Nemzetközi elismertsége
  • Rendszerszemléletű, gyakorlatorientált módszerei, azonnal hasznosítható tudás átadása
  • A mai igényekhez kapcsolódó, nemzetközi színvonalú gazdasági ismeretek biztosítása
  • A legújabb coaching módszerek és technikák tréning formájában történő begyakorlása
  • A képzés során végzett, szupervízióval kísért vállalati coaching gyakorlat

A képzéseket elsősorban azoknak ajánljuk, akik

  • Teljes körű, önállóan, alkalmazható coaching tudást kívánnak szerezni
  • A gyakorlatra nagy hangsúlyt fektetnek
  • Előítélet mentesen és megbecsülő módon fordulnak mások felé
  • A saját személyiségüket is erősíteni, fejleszteni kívánják
  • A coach hivatást alkalmazottként vagy önálló vállalkozásban magas szinten kívánják művelni
curve

A rendszerszemléletű coaching

Jellemzője a rendkívüli eszközgazdagság és az eszközök megfelelő kiválasztásának megalapozott módszere. Alkalmazásának feltétele a coach alapos metodikai képzettségén, folyamat-kompetenciáján és mély önismeretén alapuló empatikus magatartása. Business coach képzésünk ennek a komplex – a gyakorlatban azonnal hasznosítható – tudásnak az elsajátítását biztosítja a résztvevők részére professzionális minőségben. Ennek során figyelembe vesszük minden résztvevő meglévő, magával hozott tudását és tapasztalatait, és támogatást nyújtunk ezeknek a coaching szakmába való integrálására.

curve

Oktatók & Coach képzők

A gyakorlatorientált másoddiplomás képzés minőség színvonalát, az üzleti szakterületet magas színvonalon működő egyetemi oktatók és az Európai Coaching Szövetség képző intézete, a Dr. Bodó Training és Tanácsadó Kft. nemzetközi minősítésű képző coach szakemberei biztosítják.

curve

Aktuális képzéseink

Előjelentkezés a képzésre

Információk a jelentkezésre vonatkozóan

A jelentkezéseket a beérkezésük sorrendjében vesszük figyelembe. A korlátozott résztvevői létszám miatt javasoljuk, jelentkezésüket minél előbb szíveskedjenek elküldeni. A jelentkezést követően visszaigazoljuk jelentkezésüket, megküldjük a további információkat és a képzés díjáról kiállított számlát. Amennyiben a csoportlétszám már telített, várakozó listára helyezzük. A szemináriumi helyet a befizetés megtörténte után biztosítjuk.
curve

Hírlevél

Ha rendszeres tájékoztatást szeretne kapni a szemináriumainkról, online trainingeinkről és rendezvényekről, iratkozzon fel a hírlevelünkre.


curve