curve
STRUCTROGRAM - Training System

Structogram®

Siker módszerrel

A STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszer már sok éve eredményesen alkalmazott módszer a gazdaság minden területén. Világszerte már több, mint 1 millió ember vett részt certifikált STRUCTOGRAM® Tréner tréningjén a legkülönfélébb gazdasági ágazatokból, a hierarchia különböző szintjeiről és területeiről. A rendszert önállóan, önismereti és emberismereti tréningként vagy különböző szakmai és vezetői képzéseken, workshop-okon, alkalmazzuk sikeresen a változások tényleges elérésének biztosítására. Mert:

Aki tanul, de nem változtat, az nem tanult semmit.

A STRUCTOGRAM® Tréning-Rendszer építőmoduljait sikeresen alkalmazzuk, a vezetés, a kommunikáció, az értékesítés, a csapatépítés, a konfliktuskezelés, a reziliencia, az időgazdálkodás és számos más témában. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy ajánlatot tehessünk Önöknek speciálisan vállalatukra adaptált STRUCTOGRAM® training tartására.

curve

Mi az, ami az embereket sikeressé teszi?

Ez a kérdés olyan régi, mint maga az emberiség.

Számtalan elmélet van arra vonatkozóan, hogyan lehet sikert elérni és nyerni. A legtöbb elmélet olyan vágyálmokon alapszik, mint például az „ideális” vezető vagy értékesítő, a „helyes” vezetői stílus vagy az „optimális” értékesítési technika. Ezek az ideális elképzelések – amelyek gyakran a tréningek vezérfonalát is alkotják – két tényezőt figyelmen kívül hagynak. A sikeres ember egységes típusa, az ún. „ideális típus” nem létezik, ugyanúgy, ahogy nincs „patent recept” a siker módszerére sem. Épp ellenkezőleg. A sikeres emberek nagyon különböző személyiségjegyekkel rendelkeznek, illetve nagyon különböző módszereket és technikákat alkalmaznak. Hitelesség jellemzi őket, azaz személyiségstruktúrájuk és a magatartásuk összhangban van.

Teljesen egyéni személyes stílusuk van, valamint olyan módszereket és technikákat alkalmaznak, amelyek pontosan megfelelnek saját személyiségüknek. Természettudományosan megalapozott, hogy a lényeges személyiségjegyek és magatartásmódok agyunk egyéni működésétől függnek. A Biostruktúra-elemzés ezt a felismerést ülteti át a gyakorlatba, a STRUCTOGRAM® pedig lehetővé teszi a tréningben való gyakorlatias alkalmazásukat.

curve

Mi a Structogram

Az amerikai agykutató Dr. Paul MacLean és a modern evolúciókutatás eredményeire támaszkodva a német antropológus Rolf W. Schirm megalkotta a biostruktúra elemzés módszerét. Ez lehetővé teszi a személyiség struktúrájának megismerését és szemléletes megjelenítését a Structogram® elemző tárcsán. A tárcsa három színe az ember három agyrészének felel meg. Az egyes tárcsarészek nagysága azok különböző befolyásoló erejét mutatják meg, vagyis személyiségünk velünk született részét. A Structogram® útmutatást ad a személyes potenciálok kifejlesztésének lehetőségeire, aktuális célok elérésére, feladatok megoldására.

Kulcs az önismerethez

STRUCTOGRAM® Tréning-rendszer 1.

A STRUCTOGRAM® önismereti kulcsot ad a képzés résztvevőinek kezébe, vagyis egyéni velük született biostruktúrájuk pontos ismeretét. Ez lehetővé teszi számukra, hogy felismerjék az esélyeiket és veszélyeiket, erős és gyengébb oldalaikat, egyéni leghatásosabb kommunikációs eszközeiket, valamint egyedi stílusukat. A módszert Ma már több mint egymillió vezető alkalmazza a világ különböző országaiban. A STRUCTOGRAM® Tréning-rendszer képzési eszközeit kizárólag alaposan felkészített és licensszel rendelkező structogram-trénerek adják át szemináriumaikon.

A Biostruktúra-elemzés a személyiség velünk született tulajdonságait mutatja meg. Eredményeit egy három színű STRUCTOGRAM® ábrázolja látványosan és jól megjegyezhetően.

Jelentkezés

Kulcs az emberismerethez

STRUCTOGRAM® Tréning-rendszer 2.

Munkatársak személyisége különböző. Teamként azonban mégis együtt kell működniük. Vezetőknek ezért magas fokú ember- és a csoportdinamikai ismeretekkel kell rendelkezniük. A Triogram® módszere és a Triogram® tárcsa lehetőséget ad számukra a teamet alkotó személyiségek strukturált ábrázolására, a személyiségből származó összefüggések elemzésére és a szükséges vezetői döntések meghozatalára. Megmutatja, hogy milyen konfliktuspotenciálok és milyen esélyek rejlenek a különböző személyiségek együttműködésében, és hogyan tudják teamük munkáját összehangolni, optimalizálni.

A Triogram® nem csak munkahelyi teamek, hanem más (pld. partneri) kapcsolatok vonatkozásában is alapvető felismerésekhez vezet. Segít konfliktusokat megelőzni, és az egymással való figyelmes kommunikációs kapcsolatot kialakítani, erősíteni.

Jelentkezés

Kulcs az ügyfélhez és az értékesítéshez

STRUCTOGRAM® Tréning-rendszer 3.

Az ügyfelek különbözőek. A hosszú távon sikeres értékesítő ezért – tudatosan vagy tudat alatt – ugyanazt a terméket, ugyanazt a szolgáltatást a különböző ügyfeleknek különböző módon értékesíti. Kommunikációs magatartásában és érvelésében figyelembe veszi ügyfele személyiségéből adódó egyedi vételi motivációit, az értékesítővel és a termékkel kapcsolatos elvárásait és a gyakran ki nem mondott esetleges ellenállásait. A Structogram® és a Triogram® ehhez ad rendszerező-elvet, amelyek az ügyfelek különbözőségeit és a termékek specifikus jelzéseit érthetővé teszik. A profi üzletkötőnek is új felismeréseket és gyakorlatot, a kezdőnek pedig biztosan használható módszert biztosít.

A Structogram® és Triogram® módszerrel az értékesítésvezető sikerrel támogatja munkatársait egyedi hiteles értékesítési stílusuk kialakításában, és segít az esetleges hullámvölgyekből való kilábalásban.

Jelentkezés
curve

Structogram® a vezetésben

A munkatársakkal és kollégákkal való kommunikáció naponta állítja kihívás elé a vezetőket és világít rá arra, hogy a vezetés nem pozíció, cím vagy státusz kérdése, hanem elsődlegesen a személyiségé. Az érzelmi intelligencia és a szociális kompetencia különösen nehéz, változásokkal teli időszakokban válik alapvetően jelentőségűvé a vezetés minden szintjén.
A Structogram® tréning által nyert alapos önismeret és professzionális emberismeret segíti a vezetőt a feladatok megfelelő elosztásában, a legalkalmasabb vezetési módszerek kiválasztásában és a nehéz szituációkban való helyes reagálásban.

Triogram® - csapatépítés és konfliktuskezelés

A team hatékonysága, motivációja, összetartó erejének stabilitása nem csak olyan tényezőktől függ, mint a team-tagok képzettsége vagy a team hierarchikus struktúrája. A döntő szerepet sokkal inkább az emberek közötti kapcsolatok játsszák.

A Structogram® módszerére épülő Triogram® a csapatépítés és a konfliktuskezelés hatékony gyakorlati eszköze. Láthatóvá teszi a teamtagok személyisége és a teamfolyamatok közötti összefüggéseket. Ezáltal nem csak a vezetőnek, hanem a team tagjainak is lehetőséget nyújt az optimális együttműködést akadályozó tényezők felismerésére és konstruktív kiküszöbölésére.

A Structogram® és a Triogram® módszer alkalmazásával

 • nő a tolerancia a szervezetben
 • a fölösleges konfliktusok megelőzhetővé válnak
 • erősödik a motiváció és az elkötelezettség
 • optimalizálódik a teamen belüli és a teamek közötti együttműködés
 • a teamek összeállításánál a személyiségtényezők tervezhetővé válnak
 • az érzelmi intelligencia jelentősen fejlődik
 • a résztvevők konkrét, vezetői eszközt kapnak
 • a képzés résztvevői maguk is továbbfejlesztik a módszert
 • az eredmények a privát életben is kiválóan hasznosíthatóak

Bővebb tájékoztatás

Vállalatuk részére történő Structogram® és Triogram® vezetői tréningprogram adaptálásához vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvétel
curve

Structogram® az értékesítésben

Nagyobb önbizalom és motiváció, jobb ügyfélkapcsolatok

Az ügyfelek különbözőek. Egyedi vásárlási igényeik és szükségleteik vannak. A sikeres értékesítési tanácsadás előfeltétele az ügyfelek egyéni vásárlási motivációjának és az ebből származó szükségleteinek felismerése. Ez lehetővé teszi, hogy az értékesítő mindenki számára megtalálja a legmegfelelőbb érveket és a neki legjobban megfelelő ajánlatot. A STRUCTOGRAM® módszere – amely az agykutatás, eredményeire és az evolúciókutatás felismerésére támaszkodik – ehhez nyújt kiemelkedően eredményes módszert. Ennek megismerése és elsajátítása az üzletkötőnek magabiztosságot és örömteli munkát, az ügyfélnek pedig elégedettséget eredményez.

Mi a sikeres értékesítő titka?

Rengeteg «recept» is született már az eladási sikerre vonatkozóan. A legtöbb ilyen «recept» azonban olyan vágyálmokból indul ki, mint az «ideális» értékesítő vagy az «igazi értékesítési módszer». De valójában nem létezik sem az «igazi értékesítési módszer», sem pedig az értékesítő «ideális típusa» sem. Ellenkezőleg.

A sikeres értékesítők nagyon különböző személyiségvonásokkal rendelkeznek és nagyon különböző módszereket használnak. Ami megkülönbözteti őket másoktól, az a hitelességük. Azaz olyan módszereket és technikákat használnak, amely megfelel személyiségüknek. Vagyis személyiségük és magatartásuk összhangban van.

A Structogram® értékesítési tréning haszna

A Structogram® önismereti módszerre alapozva a Triogram® az emberismeretet, vagyis a partner, vagy tárgyalófél személyiségének „feltérképezését”, személyes igényeinek megismerését és az ügyfél személyiségének legmegfelelőbb érvelési stratégia alkalmazását teszi lehetővé.

További eredményei a tréningnek

 • a saját személyes erősségek ismerete jelentősen növeli az önbizalmat és a hitelességet
 • a professzionális emberismeret optimális kommunikációs és érvelési stratégiát biztosít
 • a megnövekedett emocionális kompetencia, pozitív ügyfélkapcsolatokhoz vezet
 • az esetleges hullámvölgyek okai idejében felismerhetőek, kezelhetőek
 • a módszer használata izgalmas érdekes új felismerésekhez vezet, ami tartósan magas szintű motivációval és lelkesedéssel jár az élet egyéb területein is

Bővebb tájékoztatás

Vállalatuk részére történő Structogram® értékesítési tréning program adaptálásához vegye fel velünk a kapcsolatot
Kapcsolatfelvétel
curve

Structogram® tréning Magyarországon

A Tréning-Rendszer módszereit Magyarország egyetlen STRUCTOGRAM® licenccel rendelkező intézményeként a Dr. Bodó Training & Consulting alkalmazza vállalati belső tréningeken és nyitott formában a vezetés, a kommunikáció, a csapatépítés, a konfliktuskezelés, a reziliencia, az időgazdálkodás, az értékesítés és más témák személyiségorientált elsajátítására.

Ügyfeleink (AGC, AUDI, KAYSER, LEONI, SFS, GROUPAMA, ZIEHL-ABEGG stb…) felismerték és meggyőződtek arról, hogy az „uniformizált” általános megoldások helyett a résztvevőknek egyedi, személyiségükhöz illő módszerekre van szükségük, hogy a gyakorlatban való alkalmazás biztosított legyen.

STRUCTOGRAM International
(német és angol nyelven):
A weboldalhoz

A résztvevők a szeminárium során azon túlmenően, hogy megismerkednek a módszerrel és alkalmazásának széles lehetőségeivel a hivatásbeli- és a privát életükben, elvégzik saját Biostruktúra-elemzésüket is. Ennek eredménye – amelyet a szemináriumon azonnal megismerhetnek – olyan önismereti kulcsot ad a kezükbe, amellyel

 • megismerik személyiségjellemzőik mélyebb biogenetikai gyökereit,
 • felismerik kiaknázatlan potenciáljaikat,
 • jobban megértik mások magatartását és reakcióit,
 • felismerhetik a csoportokban jelentkező kommunikációs- és magatartásmintákat,
 • csökkentik a stresszhatásokat és növelik életörömüket.

Bővebb tájékoztatás

Rendezvényeinkkel, szemináriumi és coaching munkánkkal kapcsolatban vagy ha kérése, személyes üzenete van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Kapcsolatfelvétel
curve

Jelentkezés és további információk

Ha a Structogram® tréningrendszerre szeretne jelentkezni, kérjük, kattintson az alábbi gombra
Jelentkezés
curve