curve

Fit For The Future Vezetői Akadémia

A program nyitott formája lehetőséget biztosít arra, hogy vállalkozások – egy vagy néhány - kulcsfontosságú vezetőik számára nyújtsanak fejlesztési lehetőséget.
curve

A program céljai

A vezetőkkel szemben támasztott követelmények a felgyorsult társadalmi-, gazdasági- és technológiai változások következtében az utóbbi években jelentősen megváltoztak.

A legjellemzőbb változások:

 • a kvalifikált munkaerőt egyre nehezebb megtartani, illetve pótolni
 • a munkatársi magatartás, -hozzáállás, -elkötelezettség és motiváció jelentősen változik
 • a hierarchiai- és döntési szintek csökkennek, nő az önálló felelősségvállalás szükségessége (agilis vezetés)
 • az egyre gyakoribb változások miatt nő a konfliktuspotenciál a szervezetekben
 • a negatív stresszhatások a privát életre, a családi- és párkapcsolatokra hatással vannak

A változások új szemléletet, módszereket és eszközöket igényelnek a vezetésben és a képzésben is. Az immár több éve sikeresen zajló program ezt biztosítja messzemenően a résztvevőknek és vállalkozásaiknak.

STRUCTROGRAM - Training System

A képzésben alkalmazásra kerül a multinacionális vállalkozásokban világviszonylatban elterjedt STRUCTOGRAM® módszer. A képzésben résztvevő trénerek és coachok valamennyien szakértői  és hivatalosan felhatalmazott alkalmazói a módszernek.

Bővebben a Structogram®-ról
curve

A program felépítése

Képzések sikerének alapvető feltétele az, hogy a résztvevők az elsajátítottakat a képzést követően lehetőleg minél előbb alkalmazzák. Ezt biztosítják számukra az egyes modulokat közvetlenül követő félnapos alkalmak. Ennek során a résztvevők egy gyakorlott tréner támogatásával kidolgozzák a képzésen elsajátítottaknak a konkrét vezetői-, illetve személyes helyzetükre történő adaptálását, megvalósítását.

A 5 nap jelenléti és 5 x fél nap online képzés

1. Modul: Vezetői identitás és vezetői szerep
2. Modul: Személyiségorientált vezetés
3. Modul: Konfliktuskezelés és változásmenedzselés
4. Modul: Teamépítés, teamoptimalizálás
5. Modul: Érzelmi intelligencia és reziliencia

1. Modul

Vezetői identitás és vezetői szerep

Mit jelent vezetőnek lenni a mai változó világban? Milyen új feladatokkal és kihívásokkal találkoznak a vezetők az egyes vezetői szinteken? Hogyan tudnak a legjobban megfelelni ezeknek? A Vezetői Akadémia nyitó modulján a résztvevők vezetői szintjük és cégük speciális helyzetét figyelembe véve meghatározzák vezetői szerepüket, tudatosítják annak jelentőségét, és meghatározzák vezetői szerepükből adódó prioritásaikat. Megismerkednek azokkal a feladatokkal és összefüggésekkel, amelyek a mai jelentősen változó körülmények között elengedhetetlenül szükségesek a vállalati kultúra pozitív alakításához és saját vezetői hatékonyságuk növeléséhez.

A főbb témák:

 • Agilis vezetés
 • Vezetői kommunikáció – delegáció, elismerés és kritika
 • A transzformáló vezetés
 • Rendszertörvények a vezetésben
Jelentkezés

2. Modul

Személyiségorientált vezetés

A résztvevők megismerik a vezetés személyes tényezőinek jelentőségét. Reflektálnak vezetői stílusukra és azok munkatársaikra gyakorolt hatásaira. Ennek során a – világviszonylatban nagy sikerrel alkalmazott – STRUCTOGRAM® módszer segítségével elemzik saját személyiségjellemzőiket és potenciáljaikat, mindemellett kijelölik kompetenciáik fejlesztésének irányait. A modul során a résztvevők új, korszerű vezetői módszereket ismernek meg és elsajátítják azok gyakorlati alkalmazásának technikáit.

A főbb témák:

 • Vezetni önmagamat, vezetni másokat
 • Structogram® elemzés – a saját sikerpotenciálok felismerése és erősítése
 • Vezetés és követés
 • A vezető személyisége
 • A vezető coach szerepben
 • A vezető feladatai a VUCA világában
 • Vezetői kommunikáció
 • Hiteles, motiváló és együttműködésre ösztönző vezetés
Jelentkezés

3. Modul

Konfliktuskezelés és változásmenedzselés

A változásmenedzselési és konfliktuskezelési képesség kiemelt követelménnyé vált a vezetésben. A résztvevők a modulban olyan hatékony, a gyakorlatban azonnal alkalmazható változásmenedzselési és konfliktuskezelési technikákat ismernek meg, amelyekkel konfliktusok messzemenően megelőzhetőkké válnak, illetve a meglévő konfliktusokat konstruktív mederben tudják tartani.

A főbb témák:

 • A konfliktusok mechanizmusa és dinamikája
 • Konfliktusok jeleinek felismerése és a konfliktusok megelőzése
 • Személyiségorientált konfliktuskezelés
 • Az erőszakmentes kommunikáció gyakorlata
 • A konfliktusmoderáció vezetői gyakorlata munkatársak közötti konfliktusoknál
Jelentkezés

4. Modul

Teamépítés, teamoptimalizálás

Ebben a modulban a résztvevők megismerik a csoportdinamikai rendszertörvényeket és a team-vezetés hatékony, valamint tartósan eredményes módját. A TRIOGRAM® módszerrel feltérképezik a saját teamjükben zajló folyamatok személyiségfüggő hátterét (emberismeret), és megfogalmazzák az ebből adódó konkrét feladataikat. A modul során a résztvevők gyakorolják a tudatos, konstruktív beszélgetésvezetés technikáját, amely a teamkultúra pozitív irányú fejlődését eredményezi.

A főbb témák:

 • A csoportdinamikai folyamatok felismerése – rendszertörvények a team működésében
 • A megoldásorientált teammunka
 • Triogram® – emberismeret és a teammunka optimalizálása
 • Teamfeladatok és a team önálló munkavégzésének elősegítése
 • Különböző teamek konstruktív együttműködése
Jelentkezés

5. Modul

Érzelmi intelligencia és reziliencia

Az érzelmi intelligencia – az érzelmekkel való megfelelő és eredményes bánás képessége – teszi lehetővé a vezetői munkában, a munkatársak magatartásának megértését és a megfelelő reakció kiválasztását.  A pszichikai ellenállóképesség (reziliencia) alapjaként segít megőrizni a hivatásbeli- és privát élet egyensúlyának fenntartását, esetenként helyreállítását, ami a magas fokú megterhelés miatt egyre nagyobb kihívást jelent vezetők számára.

A főbb témák:

 • Az érzelmi intelligencia a vezetői munkában
 • Az érzelmi intelligencia és a belső motiváció növelése
 • Life balance integráció, hullámvölgyből és konfliktushelyzetekből való kilábalás
 • A reziliencia fejlesztésének konkrét módszerei
 • Stresszkezelés és a kiégés megelőzése
Jelentkezés
curve

A résztvevők

Olyan vezetők az ipar és a szolgáltatás különböző területeiről, akik tisztában vannak saját felelősségükkel a munkatársaikkal, a vállalatukkal és az ügyfeleikkel szemben. Tudatában vannak annak, hogy magas szintű követelményeknek csak folyamatos önfejlesztéssel, új, innovatív megoldások és ismeretek elsajátításával lehet megfelelni. Fontos számukra a bizalomteli, egymást megbecsülő, konstruktív kapcsolatok kialakítása és az elsajátítottakat alkalmazni kívánják a privát életbeli egyensúlyuk megtartására, esetleg helyreállítására.

Helyszín

Budapesten 4*-os szállodában
Megtekintés Google Maps-en

A részvétel díja

2.900,-
+ Áfa
Amely személyenként tartalmazza az összesen 7,5 nap tréningmodult, valamint jelenléti modulok esetén az étkezési költségeket, továbbá a személyiség- és teamelemzéshez szükséges Structogram® és Triogram® könyveket és elemző tárcsákat, illetve valamennyi tréninganyagot.
Jelentkezés
curve

Jelentkezés a képzésre

Információk a jelentkezésre vonatkozóan

A jelentkezéseket a beérkezésük sorrendjében vesszük figyelembe. A korlátozott résztvevői létszám miatt javasoljuk, jelentkezésüket minél előbb szíveskedjenek elküldeni. A jelentkezést követően visszaigazoljuk azt, illetve megküldjük a további információkat és a képzés díjáról kiállított számlát. Amennyiben a csoportlétszám már telített, várakozó listára helyezzük. A részvételi helyet a befizetés megtörténte után biztosítjuk.
curve