curve

Vezetői Akadémia

A program nyitott formája lehetőséget biztosít arra, hogy vállalkozások – egy vagy néhány - kulcsfontosságú vezetőik számára nyújtsanak fejlesztési lehetőséget.
curve

A program céljai

A vezetőkkel szemben támasztott követelmények a felgyorsult társadalmi-, gazdasági- és technológiai változások következtében az utóbbi években jelentősen megváltoztak.

A legjellemzőbb változások:

 • a kvalifikált munkaerőt egyre nehezebb megtartani, illetve pótolni
 • a munkatársi magatartás, -hozzáállás, -elkötelezettség és motiváció jelentősen változik
 • a hierarchiai- és döntési szintek csökkennek, nő az önálló felelősségvállalás szükségessége (agilis vezetés)
 • az egyre gyakoribb változások miatt nő a konfliktuspotenciál a szervezetekben
 • a negatív stresszhatások a privát életre, a családi- és párkapcsolatokra hatással vannak

A változások új szemléletet, módszereket és eszközöket igényelnek a vezetésben és a képzésben is. Az immár több éve sikeresen zajló program ezt biztosítja messzemenően a résztvevőknek és vállalkozásaiknak.

STRUCTROGRAM - Training System

A képzésben alkalmazásra kerül a multinacionális vállalkozásokban világviszonylatban elterjedt STRUCTOGRAM® módszer. A képzésben résztvevő trénerek és coachok valamennyien alapos ismerői és hivatalosan felhatalmazott alkalmazói a módszernek.

Bővebben a Structogram®-ról
curve

A program felépítése

Képzések sikerének alapvető feltétele az, hogy a résztvevők az elsajátítottakat a képzést követően lehetőleg minél előbb alkalmazzák. Ezt biztosítják számukra az egyes modulokat közvetlenül követő egyéni coaching alkalmak. Ennek során a résztvevők egy gyakorlott coach támogatásával kidolgozzák a képzésen elsajátítottaknak a konkrét vezetői-, illetve személyes helyzetükre történő adaptálását, megvalósítását.

A 4×2 nap képzést résztvevőként 4 x 1,5 óra egyéni coaching követi.

1. Modul: Személyiségorientált vezetés
2. Modul: Konfliktuskezelés és változásmenedzselés
3. Modul: Team-építés, team-optimalizálás
4. Modul: Érzelmi Intelligencia és Life Balance

A modulokra egyenként is lehet jelentkezni.

1. Modul

Személyiség és vezetés

A résztvevők megismerik a vezetés személyes tényezőinek jelentőségét. Reflektálnak vezetői stílusukra és azok munkatársaikra gyakorolt hatásaira. Ennek során a – világviszonylatban nagy sikerrel alkalmazott – STRUCTOGRAM® módszer segítségével elemzik saját személyiségjellemzőiket és potenciáljaikat, mindemellett kijelölik kompetenciáik fejlesztésének irányait. A modul során a résztvevők új, korszerű vezetői módszereket ismernek meg és elsajátítják azok gyakorlati alkalmazásának technikáit.

A főbb témák:

 • Agilis vezetés
 • Vezetői kommunikáció – delegáció, elismerés és kritika
 • Structogram® elemzés – a saját sikerpotenciálok felismerése és erősítése
 • A transzformáló vezetés
 • Rendszertörvények a vezetésben
Jelentkezés

2. Modul

Konfliktuskezelés és változásmenedzselés

A változásmenedzselési és konfliktuskezelési képesség kiemelt követelménnyé vált a vezetésben. A résztvevők a modulban olyan hatékony, a gyakorlatban azonnal alkalmazható változásmenedzselési és konfliktuskezelési technikákat ismernek meg, amelyekkel konfliktusok messzemenően megelőzhetőkké válnak, illetve a meglévő konfliktusokat konstruktív mederben tudják tartani.

A főbb témák:

 • A konfliktusok mechanizmusa és dinamikája
 • Konfliktusok jeleinek felismerése és a konfliktusok megelőzése
 • Személyiségorientált konfliktuskezelés
 • Az erőszakmentes kommunikáció gyakorlata
 • A konfliktusmoderáció vezetői gyakorlata munkatársak közötti konfliktusoknál
Jelentkezés

3. Modul

Team-építés, team-optimalizálás

Ebben a modulban a résztvevők megismerik a csoportdinamikai rendszertörvényeket és a team-vezetés hatékony, valamint tartósan eredményes módját. A TRIOGRAM® módszerrel feltérképezik a saját teamjükben zajló folyamatok személyiségfüggő hátterét (emberismeret), és megfogalmazzák az ebből adódó konkrét feladataikat. A modul során a résztvevők gyakorolják a tudatos, konstruktív beszélgetésvezetés technikáját, amely a teamkultúra pozitív irányú fejlődését eredményezi.

A főbb témák:

 • A csoportdinamikai folyamatok felismerése – rendszertörvények a team működésében
 • A megoldásorientált teammunka
 • Triogram® – emberismeret és a teammunka optimalizálása
 • Team feladatok és a team önálló munkavégzésének elősegítése
 • Különböző teamek konstruktív együttműködése
Jelentkezés

4. Modul

Érzelmi Intelligencia és Life Balance

Az érzelmi intelligencia – az érzelmekkel való megfelelő és eredményes bánás képessége – teszi lehetővé a vezetői munkában, a munkatársak magatartásának megértését és a megfelelő reakció kiválasztását.  A pszichikai ellenálló képesség (reziliencia) alapjaként segít megőrizni a hivatásbeli- és privát élet egyensúlyának fenntartását, esetenként helyreállítását, ami a magas fokú megterhelés miatt egyre nagyobb kihívást jelent vezetők számára.

A főbb témák:

 • Az érzelmi intelligencia a vezetői munkában
 • Az érzelmi intelligencia és a belső motiváció növelése
 • Life balance integráció, hullámvölgyből és konfliktushelyzetekből való kilábalás
 • A reziliencia fejlesztésének konkrét módszerei
 • Stresszkezelés és a kiégés megelőzése
Jelentkezés
curve

A résztvevők

Olyan vezetők az ipar és a szolgáltatás különböző területeiről, akik tisztában vannak saját felelősségükkel a munkatársaikkal, a vállalatukkal és az ügyfeleikkel szemben. Tudatában vannak annak, hogy magas szintű követelményeknek csak folyamatos önfejlesztéssel, új, innovatív megoldások és ismeretek elsajátításával lehet megfelelni. Fontos számukra a bizalomteli, egymást megbecsülő, konstruktív kapcsolatok kialakítása és az elsajátítottakat alkalmazni kívánják a privát életbeli egyensúlyuk megtartására, esetleg helyreállítására.

Helyszín

Balatonszárszó
Két Korona Hotel
Megtekintés Google Maps-en

A részvétel díja

Mind a 4 Modul
1950,-
+ Áfa
Személyenként, amely tartalmazza a 4 tréningmodul, valamint a 4 x 1,5 óra egyéni coaching árát.
Jelentkezés
1 Modul
650,-
+ Áfa
A modulokra egyenként is lehet jelentkezni:
1 modul + 1 integrációs coaching
Jelentkezés

A díj tartalmazza továbbá a személyiség – és teamelemzéshez szükséges Structogram® és Triogram® könyveket és elemző tárcsákat, valamint valamennyi tréning anyagot.

curve

Jelentkezés a képzésre

Információk a jelentkezésre vonatkozóan

A jelentkezéseket a beérkezésük sorrendjében vesszük figyelembe. A korlátozott résztvevői létszám miatt javasoljuk, jelentkezésüket minél előbb szíveskedjenek elküldeni. A jelentkezést követően visszaigazoljuk azt, illetve megküldjük a további információkat és a képzés díjáról kiállított számlát. Amennyiben a csoportlétszám már telített, várakozó listára helyezzük. A szemináriumi helyet a befizetés megtörténte után biztosítjuk.
curve