curve

A HR Kompetencia Network-ről

A HR Kompetencia Network-öt a DR. BODÓ Training & Consulting vezetői és munkatársai alapították tréningjeik és konferenciáik résztvevőinek kezdeményezésére.

A HR Kompetencia Network-öt olyan személyek alkotják, akik szívesen osztják meg tudásukat és szakmai tapasztalataikat más kollégákkal, illetve igényt tartanak arra, hogy saját személyüket és szakmai tudásukat folyamatosan, a nemzetközi szintnek, a modern módszereknek és a legújabb fejleményeknek megfelelően továbbfejlesszék.

A Network tagjait a saját hivatásuk iránti elkötelezettség vezérli, ennek megfelelően igyekeznek hozzájárulni a gazdaság etikai és spirituális értékeinek fejlesztéséhez.

Jelenleg több, mint ezer tagja HR vezetőkből és szakemberekből, valamint szolgáltatókból tevődik össze.

curve

A Network céljai és szolgáltatásai

A Network-ben való részvétel lehetőséget biztosít a tagok számára, hogy kollegiális együttműködésben kicserélhessék tapasztalataikat és konkrét kérdéseikben segítő együttműködést kérjenek, illetve kezdeményezzenek.

A Network ehhez kíván platformot biztosítani.

Ennek érdekében

  • szakmailag magas szintű HR Network rendezvényeket szervez, illetve kezdeményezi regionális csoportok rendszeres találkozóját,
  • felméri, hogy melyek azok a kérdések, amelyek leginkább foglalkoztatják a HR területén dolgozó szakembereket,
  • az igények figyelembevételével tematikai programot dolgoz ki, és igyekszik megismerni a Network tagjainál meglévő tudást és tapasztalatot,
  • kapcsolatot létesít hazai és külföldi szakreferensekkel,
  • együttműködik hasonló Network-ben dolgozó külföldi csoportokkal.
curve

HR Kompetencia Network
találkozók és rendezvények

A Network rendszeresen tart találkozókat és szervez rendezvényeket.

A találkozókon a HR felelősök és a tagkártyával rendelkező HR szolgáltatók ingyenesen vehetnek részt.

A rendezvényeken a HRKN tagokra kedvezményes részvételi díjak várnak.

Képzési sorozat vezetők és HR szakemberek részére.

Ami a vezetésben, a személyzet-és szervezetfejlesztésben ma még standard eszköznek számít, az lehet, hogy holnap már nem csupán meghaladott, hanem kimondottan hátráltató is.

Ingyenes, tanácsadással egybekötött METODIKAI INFÓ RENDEZVÉNYEINKEN tájékoztatást adunk új innovatív vezetési és szervezetfejlesztési irányzatokról és az ezekkel kapcsolatos tréning és coaching programunkról.

Kollégáink válaszolnak a témához kapcsolódó kérdéseire, és szükség esetén hasznos tippeket, tanácsokat adnak.

A 30 perces rendezvényeket live online formában tartjuk.

curve
Előadók, szakreferensek és szakcikkek

A HR Kompetencia Network igyekszik - a konkrét igények felmérésével – meghívni a találkozókra a témának megfelelő legkiválóbb külföldi és hazai előadókat.
A Network ugyanakkor lehetőséget nyújt HR felelősök számára szakmai előadások tartására, konkrét esettanulmányok ismertetésére, cikkek közzétételére. Ugyancsak teret biztosít HR szolgáltatók részére előadások tartására, szolgáltatások és termékek ismertetésére, részükről fizetett előadói költség (hozzájárulás) ellenében.

Munkacsoportok

A Network konkrét témákra munkacsoportok létrehozását kezdeményezi. Ennek érdekében igyekszik feltérképezni a konkrét érdeklődést kiváltó témákat, és összehozza a témapartnereket. Az éppen aktuális témákat a honlapon közzéteszi.

Kedvezmények

A Network tagjait egyes HR szolgáltatók és Network Partnerek meghatározott szolgáltatásainál, illetve rendezvényein való részvétel esetén kedvezmény illeti meg.

Partnerek és sponzorok

A HR Kompetencia Network-höz Network partnerek és Network szponzorok kapcsolódnak, akik támogatják a Network munkáját. Partnereink ezidáig egyrészt médiapartnerek, másrészt szállodapartnerek. A Network nyitott további partneri körök bevonására.

curve

HR Kompetencia Network Tagság

A HR Kompetencia Network-öt HR felelős szakemberek, vállalati felső- és középvezetők, valamint HR szolgáltatók alkotják.
A Network-ben való részvétel a HR felelősök részére ingyenes, HR szolgáltatóknak a részvételhez tagkártyát kell váltaniuk.
Jelentgezés a tagságra

0 Network Tag

Jelenleg több mint ezer tagja van, akik HR-vezetők és szakemberek, valamint szolgáltatók.

0 Rendezvény

A HR Kompetencia Network-nek eddig 62 rendezvénye volt.

0 Előadó

112 előadó adta tovább tapasztalatait az eddigi rendezvényeken.

Jelentkezés HRKN tagnak

A Network-ben való részvétel díjmentes. A leiratkozás bármikor lehetséges. A tagok rendszeres tájékoztatást kapnak az aktuális rendezvényekről, illetve aktívan részt vehetnek a rendezvények szakmai tartalmának kialakításában. Lehetőségük van saját előadások tartására és szakmai anyagaik közzétételére, aktuális kérdéseikben más kollégákkal való konzultációra.

A HR Kompetencia Network tagjai a Dr. Bodó Tréning Kompetenciaműhely rendezvényein esetenként meghatározott mértékű kedvezményben részesülnek.

A jelentkezéssel hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy e-mail címemet a HR Kompetencia-Network más tagjai is megismerhessék.

Kérjük az érvényes jelentkezéshez töltse ki az űrlapot.
curve