curve

New work

A munka új világa

A globalizáció és a digitalizáció következtében a munka világa jelentős változásban van. A régi, merev munkastruktúrák, vezetési módszerek és szemléletmód már nem felelnek meg a megváltozott körülményeknek. Modern vállalkozások ezt felismerik, igyekeznek rugalmasan és gyorsan reagálni, változtatni. A változások sikeres megvalósításához egyre gyakrabban vesznek igénybe külső vagy belső facilitátort.

curve

A New Work Facilitátor

A változásfolyamatok elősegítője

A New Work Facilitáror változásfolyamatok kezdeményezője, kísérője – a szó eredeti értelmében – lehetővé tevője. Munkáját alkalmazottként vagy külső tanácsadóként végzi szervezetek, teamek, vezetők részére. Alapos háttértudással és metodikailag gazdag, innovatív eszköztárral rendelkezik és következetesen képviseli a New Work gondolatvilágának humanisztikus értékrendszerét.

curve

A New Work Facilitátor képzés résztvevői

Akik alkalmazottként vagy vállalkozóként új, izgalmas és kreatív feladatterületet vállalnak:

SZEMÉLYZET ÉS
SZERVEZETFEJLESZTŐK

VÁLTOZÁSPROJEKTEK
FELELŐSEI

COACHOK ÉS
TRÉNEREK

HR FELELŐSÖK,
VEZETŐK

curve

A New Work fogalma

Az elsőként Frithjof Bergman amerikai szociálfilozófus által használt fogalom, az utóbbi évek mélyreható változásainak következtében átalakuló új munka világát jelöli. Gyors elterjedését annak köszönheti, hogy koncepcionális válaszokat és széleskörű megoldásokat nyújt a globalizáció és a digitalizáció kihívásaira.

Szervezetek és egyének egyaránt, azzal a kihívással találják szembe magukat, hogy egyes szakmák megszűnnek vagy gyökeresen megváltoznak. Egyre többen kívánnak kötetlenebb, szabadabb munkaformában dolgozni. Újraértelmeződik a hivatásbeli és a magánélet összhangja is. Mind többen – különösen az Y generációból – fordulnak afelé a kérdés felé, amit Frithjof Bergman 40 évvel ezelőtt tett föl, és amelynek igazi aktualitását a mai kor adja. Filozófiájának egyik alapköve az volt, hogy az embernek azt a munkát kell végeznie, amit valóban, valóban szeretne. Csak ez adja meg a belső szabadságot, a felelősségvállalást és az elkötelezettséget. A csupán munkabérért végzett munka pedig megbetegít.

Ha a vállalkozások meg akarják nyerni a legjobb munkaerőket (Employer Branding) és meg akarják őket tartani (Onboarding), reagálniuk kell ezekre a jelenségekre, igényekre. A sikeres megoldások ösztönzésére a XING a német nyelvterületen 2014. óta évente odaítéli a New Work- Award díjat azoknak a vállalkozásoknak, amelyek jövőbemutató munkafeltételeket biztosítanak munkatársaiknak.

curve

A New Work Facilitátor feladatai

A New Work facilitátor tevékenységi területe rendkívül összetett. Kiterjed mindazokra a változásfolyamatokra, amelyek szervezeteket, teameket vagy egyéneket érintenek. Ezért tekinthetjük őt Change Facilitátornak is. Tevékenységi területén belül a New Work facilitátor érdeklődése, tudása és tapasztalata szerinti súlyponti témákat választ.

Ilyen témák többek között:

Szervezeti szinten

 • Hierarchia nélküli vezetési struktúrák bevezetése, támogatása
 • Munkafeltételek változtatása (Employer Branding és Onboarding másképp)
 • Appreciative Inquiry változáshelyzetekben
 • Gyors változások nagycsoportos moderációval

Teamek szintjén

 • Agilis módszerek bevezetése és alkalmazása, agilitástanácsadás
 • Teamek változásalkalmasságának növelése
 • Mobbing megelőzése és kezelése
 • Konfliktusmoderáció

Egyéneknek

 • Fiatal munkavállalók támogatása, kísérése
 • Vezetők támogatása változásfolyamatokban
 • Work-Life Balance integráció a változásokban és karriertanácsadás
 • Reziliencia és önismeret

A rendszerszemléletű New Work facilitátor képzés a résztvevőket ezen és további feladatok professzionális megvalósítására teszi alkalmassá. A kvalifikáció belső facilitátoroknak izgalmas, új feladatokat és karrierlehetőségeket jelent, vállalkozó tanácsadóknak pedig kínálatuk attraktivitásának jelentős növelését, egyediségét biztosítja.

curve

A képzés felépítése

A képzés három blokkból áll:
 • 1
  1. Blokk

  New Work kompetencia fórum 6x0.5nap
  (meghatározott és választható modulokkal)

 • 2
  2. Blokk

  Egyéni tanácsadás
  3 x 1,5 óra

 • 3
  3. Blokk

  Certifikációs Workshop
  2 nap bentlakással

Minden jelentkezővel egy előzetes beszélgetést folytatunk, melynek során az előképzettség és a várható, már meglévő feladatterület szerint  kijelölésre kerülnek az 1. blokk moduljai.

curve

Időpontok

1. A New Work Fórum

A New Work Fórum időpontjai a pandémia-helyzetre való tekintettel a későbbiekben kerülnek megtartásra.


Onboarding és személyzetgazdálkodás krízishelyzetben

Konfliktuskezelés teamekben

Mindset

Change Management újra értelmezve

Személyiségorientált vezetés

Részletek a New Work fórum-ról

2. Egyéni tanácsadás

Tanácsadóval egyénileg egyeztetett időpontban

3. Certifikációs Workshop

Időpont később kerül kijelölésre!

curve

A képzés díja

220.000.-Ft
+ Áfa
Az árt tartalmazza az 1-3. blokk képzéseit és tanácsadói munkáit. Nem tartalmazzák a certifikációs workshop szállás és étkezési költségeit.
Jelentkezés
curve

Jelentkezés a képzésre

Információk a jelentkezésre vonatkozóan

A jelentkezéseket a beérkezésük sorrendjében vesszük figyelembe. A korlátozott résztvevői létszám miatt javasoljuk, jelentkezésüket minél előbb szíveskedjenek elküldeni. A jelentkezést követően visszaigazoljuk jelentkezésüket, megküldjük a további információkat és a képzés díjáról kiállított számlát. Amennyiben a csoportlétszám már telített, várakozó listára helyezzük. A szemináriumi helyet a befizetés megtörténte után biztosítjuk.
curve