curve

Minőségpolitikai nyilatkozat

A Dr. Bodó Training és Tanácsadó Kft. tevékenységének középpontjában napjaink gazdasági, szociális- és értékrendbeli változásai állnak. Munkánk a rendszerszemléletű szervezetfejlődésen alapul, amely figyelembe veszi, hogy a változások, intézkedések és cselekvések egymással összefüggő rendszerszerű egységet alkotnak. Nemzetközi vállalatokkal szerzett több éves tapasztalataink alapján törekszünk arra, hogy munkánkban a legkorszerűbb módszereket és szemléletet a hazai valóságnak és kulturális sajátosságoknak megfelelően adaptáljuk, és így optimális eredményeket érjünk el. Munkánk sikerének értékelésénél kritikusak vagyunk önmagunkkal szemben, mert tudjuk, hogy „Aki tanult, de nem változtat, az nem tanult semmit”.

Tevékenységünk középpontjában az ügyfél áll. Az ügyfél-orientáltság – amely egyre jelentősebb stratégiai versenyelőnnyé válik – nem csak egyes munkatársaink vagy részlegeink felelőssége, hanem az egész vállalkozás szemlélete és magatartási formája kell, hogy legyen.

A Dr. Bodó Training és Tanácsadó Kft. ennek érdekében nagy hangsúlyt fektet programjai fejlesztésére és munkatársai folyamatos képzésére, hogy aktuális és versenyképes kínálattal álljon partnerei rendelkezésére.

Intézményünk olyan minőségirányítási rendszert vezetett be és működtet, amely garantálja bővülő tevékenységeink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, résztvevőink és partnereink teljes körű és tartós megelégedettségét.

Minőségirányítási rendszerünk része a Minőségpolitikánk, amelyet jelen dokumentumban fogalmaztunk meg, továbbá jelen nyilatkozattal elkötelezzük magunkat arra, hogy:

  • Felnőttképzési tevékenységünk minőségirányítási rendszerét és a szakmai munka eredményességét folyamatosan mérjük és tökéletesítjük.
  • A felnőttképzési minőségcélok teljesülését évente értékeljük a vezetőség és a munkatársak bevonásával.
  • Minőségpolitikánkban megfogalmazott célok megvalósításához rendelkezésre bocsátjuk a szükséges erőforrásokat.

Célunk, hogy megfeleljünk a hatályos jogszabályi, és szakmai előírásoknak. Ennek előfeltétele az általunk szervezett képzések, a kapcsolódó ügyfélszolgálati és szolgáltatási tevékenységek szabályozott, ellenőrzött és felügyelt végrehajtása.

Célunk, hogy megfeleljünk a szakmai és piaci igényeknek. Ennek érdekében figyelemmel kísérjük és értékeljük mind a képzéseken résztvevők, mind az oktatók és munkatársaink véleményét.

Célunk továbbá a résztvevők magas szintű szaktudásának kialakítása. Ennek érdekében intézményünk jól képzett munkaerőt alkalmaz, továbbá megköveteli, és figyelemmel kíséri a folyamatos szakmai továbbképzést és önképzést. Ezen túlmenően biztosítjuk a tananyagok hatékony elsajátításához szükséges erőforrásokat, melyeket folyamatosan karbantartunk.

curve

A vezetőség gondoskodik arról, hogy az intézmény minőségpolitikáját az intézmény munkája során mindenki megismerje és alkalmazza. A megfelelő intézkedések nyomon követhetőek, ellenőrizhetőek. A kitűzött célok elérése megfelelően dokumentált. Megvalósításának fontos eleme a vezetőség által nyújtott személyes példamutatás. Ennek megfelelően minden vezető kötelezi magát arra, hogy a napi tevékenységét a lefektetett minőségpolitikának megfelelően végezze.

curve

Hírlevél

Ha rendszeres tájékoztatást szeretne kapni a szemináriumainkról, online trainingeinkről és rendezvényekről, iratkozzon fel a hírlevelünkre.


curve