curve

Coaching szolgáltatásunk

Cégünk az Európai Coaching Szövetség (ECA) magyarországi Képző Intézete. Az 1990-es évek eleje óta óta nyújtunk coaching szolgáltatást szervezetek, felső- és középvezetők, teamek és projektcsoportok részére Ausztriában, Németországban és Magyarországon.

Személyiségorientált rendszerszemléletű Coaching munkánkban a Structogram® és a Triogram® módszerére támaszkodunk. A Structogram® egy tudományos alapokra épülő, gyakorlati, sikeres és világviszonylatban széles körben alkalmazott emberismereti módszert ad klienseink kezébe. Lehetővé teszi számukra a problémahelyzetük személyiségfüggő összetevőinek felismerését, a számukra legmegfelelőbb megoldási stratégia kidolgozását és személyiségük további fejlődését.

A Triogram® a Structogram® teamekre és szervezetekre alkalmazott módja.

Coaching munkánk speciális része az IMAGO párkapcsolati coaching.

curve

Egyéni coaching Structogram®-mal

Klienseink egyéni coachingban vállalatok felső- és középvezetői. Munkatársainkat jellemzően változás vagy problémahelyzetek megoldásához és személyes fejlődésük elősegítéséhez választották professzionális kísérőként.

Gyakori témák egyéni coachingban:

 • Új vezetői feladatra felkészülni
 • A belső – akár eddig tudattalan – erőforrásokat mozgósítani, hasznosítani
 • A vezetői magatartást optimalizálni, a hitelességet erősíteni
 • Az érzelmi intelligenciát a vezetői munkában erősíteni
 • Stresszhatások súlyát csökkenteni, rezilienciát fejleszteni
 • Célkitűzéseket világos vezérfonal mentén tudatosan, lépésről lépésre megvalósítani
 • Az aktuális problémahelyzet emberi tényezőit és összefüggéseit megérteni
 • Konfliktushelyzeteket kezelni, megoldani

Munkánk hatékonyságát jelentősen emeli a Structogram®-módszer alkalmazása.
Több tíz éves tapasztalatunk újra meg újra visszaigazolja számukra, hogy problémahelyzetek, akkor oldhatóak meg sikeresen, ha megértjük az azokban rejlő emberi tényezők mélyebb összefüggéseit és az emberi magatartások alapvető mozgatórugóit. Az erre épülő cselekvési stratégiák és alkalmazott módszerek tartós pozitív hatásokat eredményeznek.

Ahogyan a Structogram® alapú coachingban előrehaladunk:

 • 1
  LÉPÉS

  A kliens elkészíti saját Biostruktúra-elemzését, amely megmutatja személyisége genetikailag meghatározott alapstruktúráját. Az eredményt egy ún. Structogram® tárcsán vizualizálja és a coach segítségével kiértékeli.

 • 2
  LÉPÉS

  A Structogram® alapján a kielemzi a problémahelyzet személyiségfüggő és környezeti összetevőit.

 • 3
  LÉPÉS

  Az eredmény alapján kidolgozzák a kívánatos célokhoz vezető legjobb megoldási utakat és stratégiákat. Ezek megvalósítása és az ehhez esetleg szükséges további kompetenciák elsajátítása, valamint az elért eredmények tartóssá tétele során a coach a kliens professzionális, kritikus, de mindvégig támogató kísérője.

curve

Team coaching Triogram®-mal

A Triogram® egyfajta “személyiségtérkép”, amely lehetőséget ad a teamen belüli csoportdinamikai folyamatok feltérképezéséhez. Eredményeként a team vezetője és tagjai megértőbben, megbecsülőbben bánnak egymással, kommunikációjuk minősége pedig jelentősen nő. A megnövekedett bizalom légkörében a team tagjai képesek legjobb potenciáljaik hasznosítására.

Gyakori témák a team coachingban:

 • Teamek, projektcsoportok együttműködésének optimalizálása
 • A vezető és a teamtagok kommunikációs minőségének javítása
 • Konfliktusok kezelése megelőzése teamekben és teamek között (szervezetcoaching)
 • A teamen belüli változáshelyzet kezelése, megoldása
 • Felkészülés rendkívüli feladatra
 • A team teljesítőképességének fokozása

Ahogyan a Triogram® alapú Team coachingban előrehaladunk:

 • 1
  LÉPÉS

  A team tagjai egyenként elkészítik Biustruktúra-elemzésüket, amely megmutatja személyiségük genetikailag meghatározott alapstruktúráját és erősségüket.

 • 2
  LÉPÉS

  A team az egyéni biostruktúra eredménye alapján elkészíti a Team Triogrammját®, amely mintegy „személyiség – térkép” megmutatja a team tagjai közötti személyiségkapcsolatok dinamikáját és jellemzőit.

 • 3
  LÉPÉS

  A team tagjai a Triogram® alapján megállapítják az aktuális problémahelyzet vagy feladat személyiségfüggő összefüggéseit, amely alapján kidolgozzák a cselekvési, megoldási alternatívákat.

 • 4
  LÉPÉS

  A team a teamtagok személyiségének erősségeit és az együttműködés legoptimálisabb lehetőségeit figyelembe véve meghatározza cselekvési stratégiáját.

curve

ECA Coaching Pool

Az ECA Coaching Pool tagjai valamennyien elvégezték az Európai Coaching Szövetség rendszerszemléletű coach képzését és sikeres, nemzetközi kvalifikációt biztosító vizsgát tettek. Széleskörű szakmai- és élettapasztalatokkal, alapos módszertani-, önismereti képzettséggel rendelkeznek. Az Európai Coaching Szövetség magas szintű minőségi és etikai követelményeit – magukra nézve kötelezően – felelősségteljesen betartják.

Az ön számára legmegfelelőbb coach kiválasztásához és a kapcsolatfelvételhez kattintson a képekre.

curve